Terrängen Print
Written by Roland Natanaelsson   
Thursday, 15 October 2009 19:23

Terrängen är bitvis mycket stigrik då det är ett strövområde för de boende i Kolsva. Kartan innehåller en del hyggen och tätare områden. Men en skicklig banläggare kan hitta riktigt fina stråk och få till bra och utslagsgivande banor. Kuperingen är svag till måttlig.

Last Updated on Friday, 16 October 2009 21:16